July 20, 2024

Tài trợ Sữa học đường

Tên sản phẩm: Sữa cô gái Hà Lan

Số lượng 5,000 chai 1 lít, sản xuất T4/2024

Địa điểm: Hà Giang

Liên hệ: milk@myorg.vn

Due date: 2024-05-22