July 20, 2024

Tài trợ máy vi tính

Loại máy: second hand, trung bình 5 năm tuổi

Hãng sản xuất: DELL

Số lượng: 20 chiếc

Địa điểm: Hà nội

Liên hệ: computer@myorg.vn

Due date: 2024-07-12