July 20, 2024

Học bổng du học Hà Lan ngành cấp thoát nước

Loại hình đào tạo: 24 tháng liên tục

Học bổng: 50K

Điều kiện: Cán bộ ngành môi trường thuộc các tổ chức NGO

Liên hệ: app@mycompany.org

Application deadline: 2024-07-19